INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ1

v souvislosti s členstvím v organizaci, podléhající struktuře Českého Airsoftového Svazu

(dále jen SK/TJ)

SK/TJ tímto informuje své členy, že za účelem své spolkové činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje.

  1. jméno a příjmení,
  2. rodné číslo
  3. adresu místa pobytu,
  4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství

(dále jen „Osobní údaje“).

Do spolkové činnosti, při níž jsou Osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny SK/TJ, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávaní žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod.

SK/TJ dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost dané SK/TJ (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence SK/TJ.

SK/TJ, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je SK/TJ sdružena, předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům:

a to za účelem

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod.

Jestliže člen poskytne SK/TJ pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo email, budou tyto zpracovávány a uchovávány po dobu jeho členství v SK/TJ.

Člen je srozuměn se svým právem:

Dále, odesláním přihlášky souhlasím s tím, aby SK/TJ zpracoval jako Správce osobních údajůmoje

Souhlasím, aby má audiovizuální prezentace byla zpracovávána a uchovávána po celou dobu mé sportovní aktivity a/nebo členství v SK/TJ (a přiměřeným způsobem a v přiměřeném období i po jejím ukončení).

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Nejbližší akce
pod záštitou svazu
The Colony East Moravian Gate vol.3
17. 05. 2024

Fort Radíkov - Olomouc / Olomoucký kraj

 
Airsoftová párty + Noční - Arma
18. 05. 2024

Arma areál Ústí nad Labem / Ústecký kraj

 
Operace Lizzard XV.
24. 05. 2024

Náhlov / Liberecký kraj

 
LAST RESOURCE
01. 06. 2024

Hladíkov, WarField CQB / Pardubický Kraj

 
PILOT II
08. 06. 2024

Lesy Klamoš / Královehradecký Kraj